Киевская Армянская Община 2009-2012

Sacred and Civil Architectural Monuments of Armenians in the Ukraine. Legal Aspects

 

Complex of the Armenian church, school (residential building), 18 century, Berezhany, Armenian, 6-8

Complex of the Armenian church, school (residential building), 18 century, Berezhany, Armenian, 6-8

Подробнее...
 
Կիևի մարզում բացվել է հայտնի հովանավոր Շառլ Ազնավուրի պուրակը։

Подробнее...
 
Նոր հրապարակում՝ «Հայերը Լվովի պատմության մեջ».


Подробнее...
 
Армянский храм в Могилев-Подольске. Редкие фотографии.

Հայկական տաճարը Մոգիլյով-Պոդոլսկում:  Вірменський храм у Могилові-Подільському.

Świątynia ormiańska w Mohylów Podolsku. Temple arménien de Mohyliv-Podilskyi.

Подробнее...
 
Наукова робота присвячена антропонімії польських вірмен.

 

Наукова робота присвячена антропонімії польських вірмен.
Цього року в журналі "Roczniki Humanistyczne" №6 опубліковано наукову статтю (польською мовою) "Współczesne polskie nazwiska patronimiczne (z sufiksami -icz, -owicz/-ewicz) pochodzenia ormiańskiego". «Сучасні польські патронімічні прізвища (з суфіксами -іч, -ович/-евіч) вірменського походження»)

Roczniki humanistyczne zestaw 15 zeszytów: -

Подробнее...
 


Страница 1 из 184
Ближайшие мероприятия общины: