Киевская Армянская Община 2009-2012

Презентація нового збірника наукових праць Ярослава Дашкевича

Презентація збірника наукових праць Ярослава Дашкевича "Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії " пройшла 14 грудня 2016 р. в дзеркальній залі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Відбулося це під час Міжнародної наукової конференції "Україна-Європа-Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики". Пропонуємо вашій увазі короткий переказ збірника і фоторепортаж з цієї цікавої події.

Дашкевич Я.Р. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Львівський музей історії релігії; Гуманітарний факультет Українського католицького університету; Упоряд. Л. Моравська, І. Скочиляс. - Львів: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавництво УКУ, 2016. - хіуі + 602 с. + 8 с. іл. Редакційна колегія: Мирон Капраль, Орест Малиць, Марія Омельчук, Ігор Скочиляс, Надія Халак, Андрій Ясіновський

У збірнику подано 55 статей, розвідок, есеїв і спогадів відомого історика, політв'язня та громадського діяча, професора Ярослава Дашкевича (1926-2010), що охоплюють широку палітру досліджень у категоріях тяглості української традиції - від східних слов'ян (язичництво) до сучасних феноменів доби незалежності. Учений фокусує увагу на генезі й історичному розвитку українського християнства (православні та греко-католики) в тісному взаємозв'язку з іншими конфесіями і релігіями — вірменської апостольської та вірмено-католицької церкви (вірменами), римо-католиками (поляками, німцями, угорцями і литовцями), а також юдеями, мусульманами і буддистами. Особливістю творчого доробку дослідника є розгляд культурних та релігійних феноменів у глобальному цивілізацій ному контексті та водночас у межах ширших процесів державотворення і націотворення в українських землях.


Де кілька робіт у збірнику вперше перекладено з вірменської на українську мову. Це , зокрема, енциклопедичні гасла з “Вірменської радянської енциклопедії”, що вийшли в Єревані в 1970-80-х роках. Більшість із них ніколи не була надрукована в Україні. Тому із запропонованих восьми позицій — три переклала українською Рузанна Мкртчян (Львівська вірменська колегія”, “Франциск-Ксаверій Захарясевич”, “Клементе Галяно”), а ще п'ять подано російською за матеріалами, що збереглися як підстави для вірменського перекладу в Меморіальній бібліотеці-архіві Ярослава Дашкевича (“Матеуш Бембус”, “Захарія Бернатович", "Луи-Мари Пиду де Сент-Олон", "Грегорио Петрович", "Клеменс Ходикевич").


Тексти і примітки вірменською мовою вичитав та звірив Анушаван Месропян - подекуди, поряд із латинською чи кирилицею, ту саму бібліографічну позицію подано вірменською (у квадратних дужках). До підготовки збірника на різних етапах долучалося багато людей. Упорядники висловлюють щиру подяку А.Месропяну, Л.Луцан, У.Кришталевич, І.Гаюк та ін. за консультації щодо іншомовних термінів.

Для франкомовної статті "Les Armeniens a Kiev (jusqu'a 1240)", яка у 1973-1976 роках видана у Парижі, а 2001-го з'явився її передрук у Львові, було віднайдено російськомовний рукопис і машинопис серед архівних документів Ярослава Дашкевича. Робота складається з тринадцяти розділів, кожен з яких є цілісним дослідженням із чітко окресленої проблематики. Публікацію окремих частин вдалося виявити в українських та російських журналах і збірниках, це, зокрема, "Армяне в Исландии ХІ" та "Грамота Федора Дмитровича 1062 року: Нарис з історії дипломатики". Як зазначав 2001 року сам Ярослав Дашкевич, його іншомовні праці не втратили своєї актуальності: "Для практично майже відрізаної від Заходу української історичної науки мої арменістичні дослідження французькою та англійською мовами 1964-1989 рр. залишаються фактично невідомими. Проглядаючи їх недавно заново, я подумав, що вони особливо не втратили актуальності та навіть свіжості"


Завершує видання ілюстрації, які підібрала Лілія Моравська. Це світлини, що відображають науково громадську та культурну співпрацю Ярослава Дашкевича і Львівського музею історії і релігії протягом 1994-2009 років.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться культурною та релігійною історією України.

підготовлено за матеріалами книги: Я.Дашкевич. Україна на перехресті світів: релігієзнавчи й соціокультурні студії.

фотографії: С.Азізян

джерело: http://kievao.com.ua

російською мовою http://www.kievao.com.ua

 
Ближайшие мероприятия общины: