Киевская Армянская Община 2009-2012

Пам'ятники вірменської діаспори: Фонтан І. К. Айвазовського у Феодосії

Фонтан І. К. Айвазовського, розташований у Феодосії, виконаний за проектом (і на кошти) самого художника. Зовні фонтан - це прямокутна споруда, яка оформлена в східному стилі з вірменським орнаментом. Представляє інтерес плита, на якій спочатку було написано «Імператора Александра», але, потім замінили на «И. К. Айвазовского ». Видно залишки двох букв «І» та «А» перед ініціалами художника. Відкрили фонтан 18 вересня 1888 р.

Այվազովսկու Շատրվանը Թեոդոսիայում, կարուցվել է նկարչի նախագծով և միջոցներով. Շատրվանը մի ուղղանկյուն շինություն է զարդարված հայկական նախշերով. Այն հետաքրքրություն է ներկայացնում նրանով, որ նախապես գրված Ռուսաստանի "Կայսր Ալեկսանդր» անունը, փոխարինվել է «Ի.Կ. Այվազովսկի» անունով. Մինչ այժմ նկարչի անվան դիմաց երեվոմ են Ռուսական կայսրի սկզբնատառերը: Շատրվանը բացվել է 1888 թ. սեպտեմբերի 18-ին:

Fontanna I.K. Ajwazowskiego, znajdująca się w Teodozji. Zbudowana (własnym sumptem) wg własnego projektu artysty. Na zewnątrz, fontanna jest prostokątną budowlą ozdobioną w orientalnym stylu z ormiańską ornamentyką. Zainteresowanie wzbudza płyta na której pierwotnie wyryto napis "Imperatora Aleksanndra", aby następnie zastąpić go "I.K. Ajwazowskiego". Do naszych czasów zachowały się resztki tytułowej litery "I" przed inicjałami artysty oraz litery "A". Odsłonięcie fotanny nastąpiło 18 września 1888 roku. (Pawel Bienkowski translated it into Polish).

 

 
Ближайшие мероприятия общины: