Киевская Армянская Община 2009-2012

На межі між Сходом і Заходом : Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 90-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича
Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-02-8531-6

Зміст:

 

 • Вступне слово … 7
 • Розділ І. ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ: НАУКОВА ТА ГРОМАДСЬКА СПАДЩИНА

 • Гирич І. Ярослав Дашкевич. Історик і суспільство: погляд з відстані часу … 13
 • Брехуненко В. На вістрі модернізації української історичної науки. Львівському відділенню 25! … 36
 • Скочиляс І. Соціокультурні та релігієзнавчі студії Ярослава Дашкевича … 33
 • Гаюк І. Вірменологічні студії в науковій спадщині Ярослава Дашкевича …  60
 • Фелонюк А. Ярослав Дашкевич і Наукове товариство імені Шевченка … 70
 • Ситник О. Ярослав Дашкевич як дослідник української ідеології … 100
 • Сварник І. Ярослав Дашкевич і книга … 106
 • Лоза Ю. Ярослав Дашкевич як картограф … 122
 • Tryjarski E. Przyjacielskie listy ze Lvvowa do Warşzawy. Przyczynek do korespondencji Jaroslawa Daszkiewicza … 133
 • Сварник Г. Нові документи про Олену Степанів з Меморіальної бібліотеки-архіву Ярослава Дашкевича … 141
 • Розділ II. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО І СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Долинська М. Новий підхід до методики класифікації урбанонімів (на прикладі Львова) … 151
 • Гречило А. Тризуб як княжий знак київських правителів … 171
 • Папакін Г. Джерельно-археографічний проект "Кримський дипломатарій" … 182
 • Головко Ю. Документація російських дипломатичних місій в Османській імперії як джерело з історії чорноморської торгівлі останньої чверті XVIII століття …  195
 • Пивоварська К. Архівні джерела з історії вірмен України у 20—30-ті роки XX століття … 204
 • Азізян С. Ліквідація Львівської архиєпархії Вірменської католицької церкви у 1945-1946 pp. за документами радянських органів держбезпеки … 213
 • Розділ III. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НОВІТНЮЇ ДОБИ

 • Калакура Я. Методологічні засади декомунізації української історіографії … 229
 • Музичко О. Співпраця членів Руського археологічного інституту в Константинополі та південноукраїнських істориків: етапи, особливості, значення … 242
 • Тимченко Р. Продовольча політика гетьманату П. Скоропадського в сучасних дисертаційних дослідженнях … 251
 • Суховерська І. Проблема колабораціонізму в роки Другої світової війни в сучасній російській історіографії … 260
 • Пущук І. Значення усної історії в дослідженні польської експансії на Волинь у 1938-1944 рр. … 269
 • Бездрабко В. Проблематика історико-документознавчих досліджень у вітчизняній науці (1990-2000 pp.) … 286
 • Розділ IV. ІСТОРІЯ Й МИСТЕЦТВО ВІРМЕН В УКРАЇНІ

 • Chookaszian L. Metal covers of the certain Armenian manuscripts and books from the eastern european collections … 319
 • Donabedian P. Small mural khachkars in medieval Armenian communities of Crimea, Galicia, Podolia … 324
 • Mutafian C. Crimean Armenians and the Florence Council (1439) … 336
 • Vardanyan S. The mural paintings of 1920s in Armenian churches: Tbilisi, Cairo, Lviv … 340
 • Гоголіна В. "Слово о святѣм и блаженѣм Агапитѣ, безмѣздномъ врачи" в контексті конфесійних відносин Київської Русі та Вірменії … 346
 • Yeghiazaryan K. The Armenian colony in Western Ukraine in the XІV-XVІІth centuries … 354
 • Осіпян О. Поселення вірмен на Русі за даними твору Яна-Томи Юзефовича "Leopoliensis ArchiEpiscopatus Historia": критичний аналіз … 359
 • Гаюк І. Наукова полеміка чи презентація ідеологічної доктрини? Критичний аналіз статті Кшиштофа Стопки "Ormianie polscy czy ukraińscy? O sposobie pisania historii Ormian na ziemiach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej" … 367
 • Розділ V. УКРАЇНСЬКЕ ПРИЧОРНОМОР’Я І ТУРЕЧЧИНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

 • Гучакова Т., Клименко А. Окупований Крим в умовах санкцій і блокади у 2014-2016 рр. … 391
 • Гордієнко Д. Крим як складова історії середньовічної України … 405
 • Кемал Е. Міжрелігійні відносини у Кримському ханстві в світлі "Книги подорожей" Евлії Челебі … 414
 • Матвіїшин Я. Давня Туреччина за матеріалами Людвіка Набеляка, Вацлава Жевуського, Казимира Тишковського та Григорія Волконського … 421
 • Ціватий В. Турецька Республіка та її модель дипломатії на зламі епох: інституціонально-історичний вимір зовнішньополітичної стратегії XXI століття … 440
 • Відомості про авторів … 453
 
Ближайшие мероприятия общины: