Киевская Армянская Община 2009-2012

Нові публікації: Вірменська колонія в Києві як приклад самоорганізації.
10.03.2019 16:26


Նոր հրապարակումներ. Կիևի հայկական գաղութը որպես ինքնակազմակերպման օրինակ:

Вийшов друком щоквартальний науковий журнал «Східний світ» №4(101)’2018, який видає Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. У рубриці „Історія ” вміщено статтю київського дослідника Азізяна С.Л. «Інституціоналізація громадських об’єднань національних меншин України в 1920-х рр. (на прикладі Київської вірменської трудової колонії)». У статті розглядається історія Київської вірменської трудової колонії в 1924–1925 рр., заснована на аналізі невивчених архівних документів. Автор наголошує, що, попри економічні труднощі та високий рівень безробіття, вірменська трудова колонія залишалася найчисленнішим і найорганізованішим громадським об’єднанням порівняно з іншими тогочасними організаціями східних національних меншин УСРР, успішно вела культурно-освітню та господарську діяльність, мала добре налагоджену структуру, власні окремі приміщення, укомплектовані меблями та інвентарем. Основними розглянутими питаннями є організаційна структура та основні напрямки діяльності колонії, зокрема в галузі господарства, досягнення в галузі збереження національної культури та освіти, труднощі, з якими стикалося її керівництво. Автор також приділяє велику увагу взаєминам між колонією і радянськими державними органами, які прагнули поширювати свою ідеологію і серед східних національних меншин і з часом прийняли рішення про об’єднання всіх східних колоній Києва в єдину багатонаціональну громадську організацію “Будинок народів Сходу”. Робиться висновок, що Київська вірменська трудова колонія впоралася із завданням об’єднання місцевих вірмен і збереження їхньої національно-культурної ідентичності. За допомогою структурних підрозділів колонії, таких як школа, курси рідної мови, творчі гуртки, вірмени Києва змогли зберегти свою рідну мову, культуру і традиції. Спільними зусиллями члени організації успішно вирішували господарські завдання, боролися з безробіттям, створювали власні кооперативи, забезпечуючи співвітчизників робочими місцями, надавали їм допомогу в працевлаштуванні на держпідприємствах, направляли на навчання до вищих і технічних навчальних закладів. Такий історичний досвід може стати в пригоді при розв’язанні аналогічних проблем, що постають перед нинішніми організаціями національних меншин України.

 

Азізян, С.Л.
Institutionalization of public associations of national minorities of Ukraine in the 1920s (On the example of the Kiev Armenian labor colony).
Мова: українська

The World of the Orient 2018, (4):15-23

Повний текст (PDF)
https://samvelazizian.livejournal.com/

 
Ближайшие мероприятия общины: