Киевская Армянская Община 2009-2012

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (з 1991 р.)

ԿԻԵՎՈՒՄ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Міжнародні громадські організації — МГО

Միջազգային հասարակական կազմակերպություններ

2010

Всеукраїнські громадські організації — ВГО

Համաուկրաինական հասարակական կազմակերպություններ

1994

2001-2011

2011

Громадські організації — ГО (місцеві)

Հասարակական կազմակերպություններ (տեղական)

1993-2014

1998

2004

2009

ДІЮЧІ ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Գործող հայկական հասարակական կազմակերպությունները առանց իրավաբանական անձի

2009

Клуб Армянских Предпринимателей  Հայ Գործարարների Ակումբ

ВІРМЕНСЬКІ ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ Հայկական ստեղծագործական խմբեր:

2005

Народний ансамбль України "Айренік". «Հայրենիք» Ուկրաինայի Ժողովրդական անսամբլ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ  Մշակութային և կրթական ծրագրեր
2009

2012

2012

2012

Вірменські ЗМІ Києва Հայկական ԶԼՄ-ները Կիևում
1990

1994

2006
2008

2009

Релігійні організації  Կռոնական կազմակերպություններ

Вірменська апостольська церква. Հայ առաքելական եկեղեցի:

1991
1993

Вірменська католицька церква. Հայ կաթողիկե եկեղեցի:

1991
Євангельські церкви. Ավետարանական եկեղեցիները:

2007


Релігійні угрупування, секти. Աղանդավորներ, հավատացյալների խմբեր:

 
Ближайшие мероприятия общины: