Киевская Армянская Община 2009-2012

Կիևի հայկական կազմակերպություններ և ներկայացուցչություներ (1900-1991)

Вірменські організації та представництва в Києві за 1900-1991 роки

1900-1917


1900-1927


1914-1943


1900-1943


1917-19343


1921-1925


1925-1936


1945-1985


1989 - дотепер діюча не перереєстрована організація գործող կազմակերպություն (չի լուծարվել


ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (з 1991 р.)

ԿԻԵՎՈՒՄ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Міжнародні громадські організації — МГО

Միջազգային հասարակական կազմակերպություններ

Всеукраїнські громадські організації — ВГО

Համաուկրաինական հասարակական կազմակերպություններ

Громадські організації — ГО (місцеві)

Հասարակական կազմակերպություններ (տեղական)

ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Հայկական հասարակական կազմակերպությունները առանց իրավաբանական անձի

Клуб Армянских Предпринимателей  Հայ Գործարարների Ակումբ

ВІРМЕНСЬКІ ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ Հայկական ստեղծագործական խմբեր:


Народний ансамбль України "Айренік". «Հայրենիք» Ուկրաինայի Ժողովրդական անսամբլ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ  Մշակութային և կրթական ծրագրեր

Вірменські ЗМІ Києва Հայկական ԶԼՄ-ները ԿիեւումРелігійні організації  Կռոնական կազմակերպություններ


Новостворені, перереєстровані, емігрантські організації та регіональні представництва

Նորաստեղծ, վերագրանցված, արտագաղթականների կազմակերպություններ և տարածքային ներկայացուցչություներ


 

 
Ближайшие мероприятия общины: